An ga Meteor a sararin samaniyar Ingila da Faransa

An ga Meteor a sararin samaniyar Ingila da Faransa

An ga Meteor a sararin samaniyar Ingila da Faransa.

News Source:   ()