Yadda 'yan kasar Afganistan ke tururuwa wajen cirar kudi a bankuna

Yadda 'yan kasar Afganistan ke tururuwa wajen cirar kudi a bankuna

Yadda 'yan kasar Afganistan ke tururuwa wajen cirar kudi a bankuna.

News Source:   ()