Yadda aka kubutar da 'yan gudun hijira a tekun Turkiyya

Yadda aka kubutar da 'yan gudun hijira a tekun Turkiyya

Yadda aka kubutar da 'yan gudun hijira a tekun Turkiyya.

News Source:   ()