Yadda wani mutum da karensa suka hau Parachutte a Turkiyya

Yadda wani mutum da karensa suka hau Parachutte a Turkiyya

Yadda wani mutum da karensa suka hau Parachutte a Turkiyya.

News Source:   ()